แผ่นอลูมิเนียม - Aluminium Solid Sheet

Aluminium Solid Sheet Material : A 1100-H14

Size Thick ไม่ติดฟิลม์(Mill) ติดฟิลม์ 1 ด้าน (ชุบ NA)
4"x8" (2.98 sqm.) 1.0 mm. 1,500Add to cart 4,600Add to cart
1.2mm 1,800Add to cart 5,100Add to cart
1.5 mm 2,255Add to cart 6,100Add to cart
2.0 mm 3,025Add to cart 7,500Add to cart
3.0 mm 4,570Add to cart 0Add to cart
4"x10"(3.66sqm.) 1.5 mm 2,825Add to cart 7,625Add to cart
2.0 mm 3,780Add to cart 9,350Add to cart
3.0 mm 5,725Add to cart 0Add to cart

Aluminium Solid Sheet Material : A 3003-H14

Size Thick ไม่ติดฟิลม์(Mill) ติดฟิลม์ 1 ด้าน (ชุบ NA)
4"x8" (2.98 sqm.) 1.5 MM. 1,785Add to cart 0Add to cart
2.0mm 2,380Add to cart 0Add to cart
3.0 mm 3,570Add to cart 0Add to cart
4"x10"(3.66sqm.) 1.5 mm 2,170Add to cart 0Add to cart
2.0 mm 2,900Add to cart 0Add to cart
3.0 mm 4,350Add to cart 0Add to cart

แผ่นคอมโพสิตสี 2 หน้า - ติดฟิลม์ 2 หน้า (ใช้แทนผนังกั้นห้อง)

Size Color ราคา/แผ่น
1225x2440 สีขาว No. 204 หนา 3 มิล. 2,850Add to cart
สีขาว No.204 หนา 4 มิล. 2,950Add to cart
สีขาว No.204 หนา 6 มิล. 3,250Add to cart
1225x2440 สีเงิน No.701 หนา 3 มิล. 2,850Add to cart
สีเงิน No.701 หนา 4 มิล. 2,950Add to cart
สีเงิน No.701 หนา 6 มิล. 3,250Add to cart

แผ่นลายตีนไก่

Size Thick ราคา
4"x8" 1.2 / 2.0 mm. 2,050Add to cart
1.2/2.0 mm 2,050Add to cart
1.5/3.0 mm 2,480Add to cart
2.0/3.3 mm 3,650Add to cart
3.0/4.5 mm 4,700Add to cart